Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:768
Z toho za letošní rok:78
Stále v řešení:33
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 261 stížnostech.

#36701Klamání spotřebitele

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.11.2019, před 8 měsíci

Zdeněk Maňák

Znění stížnosti

Dne 5.11.2019 došlo v našem regionu k dalšímu, již asi pátému nebo šestému výpadku O2 TV v době přenosu zápasu Slavie v PMEZ. O2 vždy slíbí nápravu, nikdy však k žádné nápravě nedochází, výpadky ve vysílání se opakují s železnou pravidelností stále znova a znova. O2 však i přesto na udičku atraktivních fotbalových zápasů láká další stovky a tisíce fotbalových příznivců a bezostyšně s nimi uzavírá další a další smlouvy na poskytování služby O2 TV, aniž by nové klienty upozornila na to, že letos ještě žádný zápas Slávie v PMEZ neodvysílala bez pravidelně se opakujících výpadků této vysoce nadstandardně placené služby, resp. aniž by nové klienty předem upozornila na to, že nemá dostatečné technické vybavení na to, aby byla schopna odvysílat i divácky atraktivní pořady, tedy pořady s nadstandardním zájmem diváků. Jedná se o zřejmý podvod na klientech na úrovni nechvalně známých „šmejdů“. Má taková společnost, jakou bývala O2 CR, a.s., skutečně potřebu degradovat sama sebe do řad podvodníků a šmejdů v ČR? Kdy si zakoupí společnost potřebnou technologii?


Produkt

O2 TV


Požadované řešení

V důsledku trvalé neschopnosti O2 plnohodnotně poskytovat smluvně dohodnutou službu O2 TV Air L Multi, převést smlouvu na poskytování obdobné služby vyšší kategorie, tedy na O2 TV Zlatá Multi na dobu smluvních 24 měsíců, bez příplatku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.11.2019 10:46, před 8 měsíci

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitelka by měla v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat opravu vyúčtování, přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
14.11.2019 14:55, před 8 měsíci

Dobrý den,

naší O2 TV přibývají zákazníci nejrychleji za celých třináct let jejího provozu. Rekordní sledovanost nás samozřejmě těší, ovšem v souvislosti s nebývale velkým zájmem se potýkáme s technickými kapacitními problémy. Naši technici společně s dodavateli nepřetržitě a s nejvyšší prioritou pracují na tom, abychom byli schopni zajistit bezproblémovou dostupnost služby pro všechny. Vzhledem k úsilí, které tomu věnujeme, jsme přesvědčeni, že se nám podaří situaci napravit v co nejkratší době a zákazníkům budeme opět zprostředkovávat ty nejlepší televizní zážitky.

Rádi s Vámi možnost kompenzace probereme - prosím, napište nám na info@o2guru.cz spolu s číslem Vaší linky. Díky.

S pozdravem
Petr Mišurec, Social Media Guru, O2


Zdeněk Maňák

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.11.2019 15:29, před 8 měsíci

Hodnocení: