Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:733
Z toho za letošní rok:43
Stále v řešení:30
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 253 stížnostech.

#39251Neoprávněně naúčtovaný poplatek, zamítnutí refundace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.01.2020, před 2 měsíci

Jiří Kolumberský

Znění stížnosti

Dne 5.1. 2020 v 13:49 jsem přes mobilní aplikaci "Moje O2" zaplatil platební kartou částku 200Kč k dobití kreditu předplacené karty.Kartu mám jako zálohu v případě výpadku mého operátora,nevolám z ní,ani nečerpám data.Před zaplacením uvedené částky jsem zkontroloval všechny položky v aplikaci "Moje O2",aby se nemohlo za žádných okolností spustit čerpání dat z uvedené karty.Na předplacené kartě byl v té době kredit 20,50Kč,zvolený kredit"NA!VÝBĚR".Ihned po navýšení kreditu o částku 200Kč mi byla odečtena částka 99Kč na"Balíček 500MB mobilního telefonu se slevou 34%".Aplikace "Moje O2"mě o volbě ani možnostech uvedeného balíčku nijak neinformovala.To jsem našel až na internetové stránce O2.Obratem jsem zavolal operátora s požadavkem refundace celé částky,operátor můj požadavek zpracoval jako reklamaci.Dne 20.1.2020 ji shledal,jako neoprávněnou.


Produkt

telefonní číslo:728091701,sériové číslo karty:894202069980736330


Požadované řešení

Trvám na refundaci celé vložené částky 200Kč, ze které jsem nečerpal žádné plnění,v opačném případě provedu další právní a mediální kroky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2020 11:32, před 2 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení.

V případě, že společnost reklamaci zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
31.1.2020 13:27, před 2 měsíci

Hezký den,

balíček, který Vám byl automaticky aktivován jste si poprvé nastavil u svého čísla 8.7.2019. Tento balíček, jak uvádíme i v podmínkách (https://www.o2.cz/file_conver/17773 strana 15), se pravidelně každých 30 dní obnovuje, pokud je na dobíjecí kartě dostatečný kredit. Následně, 7.8.2019 došlo k obnovení balíčku dle podmínek a poté se další měsíc neobnovil (měl se obnovit 6.9.), jelikož na dobíjecí kartě nebyl dostatečný kredit.
Vzhledem k tomu, že jste si dobil kredit až v lednu, došlo k aktivaci tohoto "pozastaveného" balíčku v pravidelném termínu a byl oprávněně účtován.
Balíček máte možnost v Moje O2, či na Infolince měnit nebo deaktivovat, ale protože k žádné žádosti o změnu nebylo bohužel požádáno, byl stále balíček k dispozici a aktivoval se ihned, jakmile došlo k dobití dostatečné částky a proto byla reklamace zamítnutá.
Současně vidím, že jste si již balíček sám v Moje O2 ukončil ke konci předplacenému období a dojde tedy k jeho ukončení přesně k 4.2.2020.
Obnova balíčku stála 99 Kč, která Vám byla z kreditu odečtena a stále Vám zbývající částka po dobití zůstává, není tedy možné si nárokovat vrácení 200 Kč, které nebyly odečteny.

Je mi líto, ale z výše uvedených důvodů není možnost kredit ve výši 99 Kč vrátit a obnova datového balíčku proběhla v pořádku.

S pozdravem

Monika Morysová
Guru pro Social Media, O2


Jiří Kolumberský

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.2.2020 14:55, před měsícem

Dobrý den.
Před vložením kreditu na uvedený účet jsem, samozřejmě, prověřil přes aplikaci "Moje O2" ověřil, zda není nastavená žádná služba na čerpání dat. Aplikace mi žádný aktivní balíček ve službách k tarifu neukázala a automatické připojení k internetu jsem zablokoval. Aplikace "Moje O2" mi tedy neumožnila zjistit a případně zrušit nevyžádané služby. Možnost zrušení tzv. balíčku existuje pouze na webových stránkách společnosti O2, z toho vyplývá, že jsem byl úmyslně nebo z nedbalosti uveden v omyl a že společnost O2 minimálně v uvedeném případě používá nekalou praktiku k svému neoprávněnému obohacení. Za investované finanční prostředky jsem nečerpal žádné plnění. Z uvedeného postoje společnosti O2 k mému požadavku vyplývá, že budu nucen pokračovat v uplatňování svých práv: 1/ Požádám svoji banku, aby vymáhala omylem vyplacenou částku od společnosti O2 nazpět, protože ji odmítá dobrovolně refundovat. 2/ Stížnost na nekalé praktiky O2 podám v první fázi na ČTÚ,bude-li to nutné, v dalším kroku, jako žalobu, judikátů ohledně praktik rejstříkových podvodů a podobných společností je k dispozici mnoho. 3/ Zamýšlím širokou medializaci případu. 4/ Technicky si zajistím nejen pro sebe absolutní blokování příchozích hovorů od zákazníků společnosti O2 tak, že místo spojení dostanou informaci o nekalých praktikách společnosti O2.
Další právní a mediální kroky ještě zvážím.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 10:17, před měsícem

Co se týče ČTÚ, doporučujeme se případně na úřad obrátit s námitkou (viz naše úvodní vyjádření) nikoliv se stížnosti. V řízení o námitce může ČTÚ závazně rozhodnout, zda platil spotřebitel oprávněně, či nikoliv.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
5.2.2020 12:05, před měsícem

Hezký den,

informace o nastaveném balíčku a získané výhodě jste dostal skrze SMS dne 7.8.2019 a od té doby neproběhla bohužel blokace z Vaší strany na odebrání balíčku, i když se Vám od té doby balíček 2x obnovil a dostal jste o tom informace. Balíček je vždy viditelný i v aplikaci v telefonu v Moje O2, kde naleznete možnost si jednotlivé balíčky měnit.

Blokace obnovení objemu dat po vyčerpání balíčku, které jste si nastavil dne 14.11.2019 nemá vliv na odstranění pravidelně / měsíčně opakujícího se balíčku 500 MB s 34% slevou za 99 Kč a týká se to pouze obnovy po vyčerpání datového objemu a dostal jste o tom potvrzení také v SMS.
Možnost zrušení tohoto balíčku lze na naší bezplatné infolince, prodejně, ale i v plné verzi aplikace Moje O2 na webové stránce a je mi líto, že jste se snažil o zrušení jiným způsobem a když to nešlo, neobrátil jste se na nás jiným způsobem. Aplikace Moje O2 v telefonu slouží primárně pro přehled. o kterém se v popisu aplikace zmiňujeme.

Vzhledem k tomu, že si za svým stanoviskem pevně stojíme, přiřazujeme tuto stížnost dále na společnost dTest, aby zvážila její uzavření.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Monika Morysová
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.2.2020 13:44, před měsícem

Vzhledem k tomu, že služba je založena na principu dobrovolnosti, jsme na základě vyjádření společnosti nuceni stížnost uzavřít. Pokud je spotřebitel přesvědčen o svém nároku, může v řešení věci pokračovat u ČTÚ.