Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:748
Z toho za letošní rok:58
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 257 stížnostech.

#42549Oznámení o odstoupení od smlouvy po telefonu o poskytnutí služby

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.05.2020, před 4 dny

Josef ŠKARKA

Znění stížnosti

Odesílatel:
Josef ŠKARKA
Bydliště: Vrázova 3066/6, 61600 Brno
E-mail: skarkajosef@centrum.cz
Telefon: +420 727 890 217

Adresát:

O2 Czech Republic a.s.


Dne 19. 5. 2020 jsem během telefonického hovoru s pracovnicí společnosti O2 v Olomouci, souhlasil s její nabídkou a potvrdil objednání služby spočívající v dodávce modemu a tabletu, za jednorázovou cenu ca 1000Kč s provozováním modemu po dobu dvou let s měsíčními splátkami 599Kč.
Služba mi má být zřejmě poskytována ode dne převzetí dodávky. Více jsem se z telefonického hovoru nedozvěděl.

Dodávku tabletu i modemu jsem dne 21. 5. 2020 odmítl převzít.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby uzavřené prostřednictvím telefonu, která se týká výše uvedené služby i dodání modemu a tabletu.

Děkuji Vám za pochopení,

S pozdravem,

Josef ŠKARKA
V Brně dne 21. 5. 2020


Požadované řešení

Prosím o potvrzení o odstupu od smlouvy na e-mail skarkajosef@centrum.cz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2020 07:47, před 4 dny

Pokud byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, má spotřebitel ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. V případě uzavření smlouvy s operátorem tato lhůta na odstoupení začíná běžet ode dne doručení písemného vyhotovení smlouvy (elektronické nebo tištěné vyhotovení). Právo odstoupit od smlouvy vzniká přímo ze zákona. Jedná se o jednostranné právní jednání, které uplatňuje spotřebitel, a které nepotřebuje žádné schválení či podobný úkon ze strany operátora. Zároveň operátor není oprávněn účtovat jakékoli poplatky či sankce v souvislosti s právem od smlouvy odstoupit.

V případě, že se spotřebiteli nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se obrátit s žádostí o mimosoudní řešení sporu na Český telekomunikační úřad. Více informací k nalezení zde: https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu

Reakce společnosti

Publikováno
22.5.2020 12:46, před 4 dny

Dobrý den,

pokud zákazník zásilku nepřevezme, dojde k jejímu navrácení na sklad a následnému stornování objednávky, což je také případ Vaší objednávky číslo OV4PD4J. K aktivaci služby tedy nedojde.

S pozdravem
Martin Stalmach
Guru pro Social media, O2


Josef ŠKARKA

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.5.2020 20:09, před 3 dny

Hodnocení:

Komentář: Děkuji Vám za vstřícné jednání a storno objednávky. Tímto požaduji celou záležitost za vyřízenou.
S pozdravem,

Josef Škarka