Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:815
Z toho za letošní rok:125
Stále v řešení:38
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 269 stížnostech.

#43638Neoprávněné účtování

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 4 dny 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.07.2020, před 4 měsíci

Tereza Chalupová

Znění stížnosti

O2 společnost mě neoprávněně zaúčtovala službu 02 knihovnu. Tuto službu jsem si nikdy neaktivovala. Vůbec jsem na žádných stránkách nebyla. Zjistila jsem to až na výpisu. Jednalo se o částku 169kč. V ten samý měsíc mě i účtovala melodii při čekání na spojení. Ani jednu službu jsem si neobjednala. O knize mě ani neinformovala a ani nedoručila. Zkoušela jsem vše reklamovat na centrále, na kamenných prodejnách, přes telefon a přes email, ale marně. Byly mě sděleny podmínky nákupu. Podmínkou je obdržení sms s kódem. A někam vložit, ale kam? Tuto sms jsem nikdy neobdržela a kód nikde nezadávala. Tuto situaci už řeším téměř rok. 02 společnost mě už službu vypla. Což z důvodu bezpečnosti je i dobře. Nemůžu si dovolit, aby mě každý měsíc účtovali neoprávněně jiné služby o které nemám zájem. Momentálně už po mě vyžadují částku 3.765kč. Službu už mám téměř 10 měsíců vypnutou. Tento měsíc se stalo to samé mému kamarádovi a také na něho zkouší praktiky, že si vše objednal, ale kde tedy jsou ty knihy, co nám účtují? To jsou někde na poště? Prosím o řádné prošetření těchto divných praktik, co 02 zkouší na své zákazníky.


Požadované řešení

Žádám o řádné prošetření, kdo tuto službu provozuje a okrádá slušné zákazníky. Prosím o smazaní celé částky, která vznikla na imaginární službě, která vyžaduje peníze, ale nic zákazníkovi nedoručí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2020 05:46, před 4 měsíci

Pokud spotřebitel s vyúčtováním služeb nesouhlasí, je třeba uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítla, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
10.7.2020 10:26, před 4 měsíci

Dobrý den,


mrzí mě, že jste měla důvod k vyjádření nespokojenosti. Vaše reklamace byla opakovaně řešena specializovaným oddělením, které vše řádně prošetřilo. Poslední vyjádření k vyřízení podnětu vám bylo odesláno emailem dne 11. 3. 2020. Na základě opakovaného prošetření celé záležitosti na vyjádření trváme a původní vyřízení reklamace zůstává v platnosti. Podané reklamace nebyly shledány jako oprávněné. Dovolím si odkázat právě na poslední vyjádření, kde jsou uvedeny všechny skutečnosti.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Anna Typovská
Guru pro Social Media, O2


Tereza Chalupová

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.7.2020 03:04, před 3 měsíci

Děkuji dTestu za rady. S vyúčtováním jsem nesouhlasila hned ten den, co jsem obdržela výpis za minulé období. Obratem jsem volala na O2 linku s reklamací mého vyúčtování. Doručení reklamace mě nebylo provedeno prokazatelným způsobem. Reklamace mě byla po 1 měsíci zavolána s tím, že byla zamítnuta.

Hned jsem se obrátila na Český telekomunikační úřad. Žádný 100kč poplatek jsem neplatila. Dostala jsem tuto odpověď - Z obsahu Vašeho podání vyplývá, že nesouhlasíte s vyúčtováním za služby O2 Knihovny.
V případě O2 Knihovny jde o tzv. služby obsahu a tyto jsou na základě výše uvedeného
ustanovení vyjmuty ze zákona o elektronických komunikacích a rozhodovací pravomoci
Úřadu. Úřad nemá pravomoc rozhodnout o vrácení částky za služby obsahu, pouze o využití
služby mobilního obsahu.

Čili Telekomunikační úřad tohle vůbec neřeší.

Dále k vyjádření O2 od paní Typovské,

nespokojenost by vyjádřil každý zákazník, který je účtován za něco, co si vůbec u vás neobjednal. Pokud jsem si nic neobjednala a stále po mě vyžadujete vyšší a vyšší částku, bohužel to už je trestní čin a mám důvod k nespokojenosti. Navíc vrchol všeho je, že jste mě nikdy nic nedodali. Specializové oddělení nevím co řeší, ale já jsem už na částce 3.765kč a to jste mě ještě nic nedodali. Předpokládám, že je to ve zlatém obalu za tuto cenu. Já jsem si u vás žádnou knihu neobjednala. Takže né, že jste mě něco sami objednali, ale vy jste mě to ani nedodali, abych vám to mohla vrátit zpět. Prosím celé oddělení nebo možná i celé patro, aby se znova podívalo do systému a zjistili jste, kdo vám tam upravuje data. Očividně vám někdo děla velký problém v systému a já nehodlám, za váš špatně nastavený systém platit. Bohužel, už jsem byla nucena se obrátit na policii. Není možné, aby jste lidem účtovaly služby, jak se vám líbí. Minulý týden se to stalo i mému kamarádovi, takže tam máte asi hodně velký problém. Mému kamarádovi, taky tvrdíte, jak si objednal knihu. Vzhledem k tomu, že už rok se mnou řeší tento problém, tohle byla jenom třešnička na dortu, aby jsme se ujistili, že jde o velký podvod od společnosti 02.

Reakce společnosti

Publikováno
13.7.2020 12:16, před 3 měsíci

Dobrý den,

opakovaným šetřením bylo zjištěno, že došlo k objednání služeb z O2 Knihovny. Aktuální dlužnou částku k úhradě tvoří neuhrazená vystavená vyúčtování a také smluvní pokuta. Částku je nutné co nejdříve uhradit.
Jestliže trváte opět na novém prověření, možnosti podání reklamace najdete na této stránce: http://o2.cz/resenisporu

S pozdravem

Anna Typovská
Guru pro Social Media, O2


Tereza Chalupová

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.7.2020 08:30, před 3 měsíci

Vážená paní Tyrolská,

můžete mě poslat nějaký podklad o objednávce a poté o dodání? Kde jsem vám potvrzovala a dávala souhlas k objednání?

Veškeré vyúčtování mám zaplacené. Smluvní pokuta, když si vše platím s vy mě vypnete službu a tím VY nedodržíte smlouvu a ještě mě to účtujete tomu nerozumím.

Měla jsem objednaný Bronzový tarif za 750kč neomezené volání a sms a to jsem řádně platila. Že mě při vyúčtování začnete připočítávat nesmyslné částky a poté mě začnete vyhrožovat, ať vše uhradím nebo mě vypnete.

Bohužel, nemůžu si dovolit, aby se můj tarif každý měsíc zcela bezdůvodně navyšoval. Platila jsem to , co jsem měla s vámi domluveno. Takže vyúčtování mám z mé strany vše uhrazené.

Veškeré placení já mám podložené. Vy jste mě dosud nedodali nic z čeho by jsem mohli vycházet, že došlo k objednání jiných služeb.

S pozdravem,

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2020 16:38, před 3 měsíci

Pokud se jedná o službu, která nespadá pod zákon o elektronických komunikacích, a tudíž ani pod ČTÚ, je možné se obrátit na mimosoudní řešení sporů (ADR) při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Obecně platí, že žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitelka jistá tím, že závazek neexistuje a ani nikdy neexistoval, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Upozorňujeme však, že pokud je požadavek společnosti oprávněný, nemá řešení problému zde ani prostřednictvím ADR ČOI odkladný účinek.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
15.7.2020 17:02, před 3 měsíci

Vážená paní Chalupová,

v posledním vyřízení vašeho podnětu, ve kterém jste nesouhlasila s předchozím vyřízením reklamace, vám specialisté zasílali veškeré podrobné informace. V daném vyjádření, na které si opět dovolím vás odkázat, je uvedeno, že vám bylo opakovaně sděleno, došlo k objednání služeb z O2 Knihovny. Vyúčtování jste nehradila včas a řádně, tudíž společnost O2 přistoupila dle Všeobecných obchodních podmínek nejprve k pozastavení služby, následně ke zrušení služby pro neplacení. Opakovaně jste byla upozorněna, že pokud vyúčtování neuhradíte, bude služba zrušena.
K dnešnímu dni stále evidujeme dlužnou částku. Její výše je přesně uvedena v samoobsluze Moje O2 a sdělíme vám ji také po kontaktování naší zákaznické podpory (www.o2.cz/kontakty). Z důvodu, že vše řešíte přes dTest, což není oficiální způsob řešení ani podání reklamace u naší společností, nebudu zde konkrétní výši uvádět.
Na našem posledním vyjádření trváme. Původní vyřízení reklamace zůstává v platnosti. Pokud s tím stále nesouhlasíte, možnosti, jak opakovaně nesouhlas s vyřízením reklamace s uvedením nových skutečností podat, najdete na této stránce: www.o2.cz/resenisporu

S pozdravem a přáním hezkého dne

Anna Typovská
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.8.2020 14:21, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tereza Chalupová

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.9.2020 09:05, před měsícem

Vážená paní Typovská,

opět nevím, kam mě vaši specialisté zaslali podrobné informace. Kde je moje objednávka vašich doplňkových služeb. Vůbec nevím, jak se tato služba objednává a ani nevím, jak se používá. A vůbec nevím ani co to je a k čemu bych to měla používat. Myslíte si, že takto zní spokojený zákazník. Pokud si něco chci koupit, tak si koupím a zaplatím a používám. Už mě kazíte rok mého života. Kdyby každá firma tvrdila, že si někdo něco objednal a potom musí zaplatit, to by jsme jenom celé dny něco platili a potom se do konce života hádali. Informace, že jsem si objednala knihu v ten den je pro mě opravdu nééé podrobná informace na které se dá stavět. Ve výpisu žádná objednávková sms být nemůže a žádný podrobný detail mého výpisu jste mě nedodali. Já žádnou sms potvrzovací nemám. SMS si nemažu.

DTest. Řešení s O2 společností nemá východisko. Zaměstnanci mluví jako předem nastavený kolovrátek pořád dokola. Něco jako nastavený stroj, který vůbec neví, co říká. O této službě vůbec nic neví. Pořád jenom tvrdí, že evidují dlužnou částku, která je třeba zaplatit. Nevím, zda pani Typovská je také reálná postava. Přece nebudu platit něco, co jsem si neobjednala a ani si objednávat do konce života nebudu. Název knihy, co mě účtují je mě naprosto cizí. Nikdy tu knihu v mém životě nechci ani vidět natož číst. V životě jsem nečetla žádnou knihu, tak nevím, proč si zrovna O2 společnost vybrala mě jako oběť. A už rok mě ničí můj život. Celé léto jsem musela tuto záležitost řešit s finanční firmou, která pracuje pro O2 společnost. O2 společnost využívá silnějšího postavení a zcela bezcitně zkouší vydírací praktiky. Opravdu si nemůžu dovolit platit něco, co jsem si neobjednala a ani v mém životě si objednávat nehodlám. Prosím o pomoc.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.9.2020 13:20, před měsícem

Jak jsme uváděli výše, předmětnou situaci je možné řešit prostřednictvím služby mimosoudního řešení sporů při ČOI (https://www.coi.cz/informace-o-adr/). Pokud společnost tvrdí, že má má nárok na úhradu nějaké částky, musí ten nárok mít také podložen.

Stížnost pro další komunikaci uzavíráme.