Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:807
Z toho za letošní rok:117
Stále v řešení:38
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 265 stížnostech.

#45044Nevrácení reklamované částky

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.09.2020, před 10 dny

Lenka Löschová

Znění stížnosti

Dobrý den.
Na základě reklamace č. OWMKAUL, kterou spol. O2 uznala - SMS zpráva ze dne 15.7.2020, měla být na můj účet zaslána částka 747,02 Kč, a to v následujícícm vyúčtování.
Dosud k tomu však nedošlo. Na pobočce O2 v Plzni, OC Olympia jsem učinila dotaz, kde mi bylo zdejším pracovníkem sděleno, že reklamovanou částku obdržím opravdu v následujícícm vyúčtování, avšak nedošlo k tomuto.


Požadované řešení

Žádám o nápravu, reklamovanou částku vrátit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2020 09:07, před 9 dny

Pokud byla reklamace uznána jako oprávněná a spotřebitel odstoupil od smlouvy, zrušila se smlouva od počátku. Smluvní strany jsou následně povinny si vrátit poskytnutá plnění. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
18.9.2020 16:59, před 8 dny

Dobrý den,

děkuji za zprávu.
V tomto případě muselo dojít k chybě při zpracování požadavku na vrácení uznané částky v rámci reklamace. Velice se za to omlouvám. Vše předávám k přednostnímu vyřízení. Brzy vás budeme informovat.

S pozdravem

Miroslav Trčka
Guru pro Social Media, O2

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.