Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:831
Z toho za letošní rok:141
Stále v řešení:40
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 276 stížnostech.

#45064Reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.09.2020, před 2 měsíci

Júlia Štiaková

Znění stížnosti

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumovkou 266/2
140 22, Praha 4 – Michle

Věc.: Reklamace 18.9.2020

Jmenují se Júlia Štiaková vaše zákaznice o2 jíž dlouhou dobu .
Můj zákaznický účet u O2 je 3620363851 a telefonní číslo je viz osobní údaj

Obdržela jsem vyúčtování za období 16.8 – 15.9.2020 účet 3620363851.
Z tímto zásadně nemůžu souhlasit.
Je tam navýšení o kterém nic nevím.
Původní tarif FREE byl do 15.8.2020
Základní sazba 299 Kč , Sleva O2 služby - 50 Kč SMS
celkem měsíčně 249 Kč . Účty jsem vždy a včas platila.
Pokud jsem volala navíc jiné operátory než O2 nebo za hranice ČR ,
Měla jsem to ve vyúčtování a doplatila jsem.

Tak proč je navýšení z 299 Kč na základní 02 služby na 402,20 ?
Pak v kredity a slevy je uvedeno :
Sleva 100 Kč na tarif 1,od 16.8 – 15.9.- - 82,64 Kč, 21 % - 100,00 Kč ?
SMS jsem nevyužívala, nevyužívám a navíc jste mně nabídly od 16.8.2020
a naúčtovali přej se slevou dalších 120 SMS ! bylo – 50 Kč a nevyužívala
jsem ani tuto slevu .

Chci od vás vysvětlení proč tato změna , navýšení jako že SMS na 120 ,
když SMS nepíší a neposílám viz výpisy z vyúčtovaní za dané měsíce .

Pokud mně tuto záležitost neuvedete do původního od 16.9.2020 nebo nenabídnete
výhodnější tarif, tak vám tímto oznamují, že přejdu na dobíjecí kartu
( co provolám to zaplatím) případné odejdu od O2 k jinému operátoru , který
má výhodnější tarify a neděla takové překvapení důchodcům.

Prosím o vaše stanovisko .

Děkují .

S pozdravem

Júlia Štiaková


Požadované řešení

Vratit na původní tarif do 15.8.2020


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2020 10:27, před 2 měsíci

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, spotřebitel by tedy měl i přes podanou reklamaci zaplatit spornou částku a až následně se domáhat jejího vrácení.

V případě, že společnost reklamaci zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
23.9.2020 19:29, před 2 měsíci

Dobrý den,

děkuji za zprávu.
Podařilo se mi dohledat, že se jedná o plánovanou změnu tarifu, o které jsme vás informovali s dostatečným předstihem na vyúčtování za období od 16. 5. do 15. 6. 2020 (VS 5139328186).
Přepis této informace přikládám:

"Užijte si neomezené volání ve Vašem novém tarifu! Váš současný tarif FREE O2 u čísla 723193707 k 16.08.2020 ukončujeme. Nahradíme ho novým tarifem FREE Volání bez závazku za zvýhodněnou cenu 299 Kč včetně DPH měsíčně. Za tuto cenu získáte neomezené volání na účastnická čísla českých poskytovatelů. Pokud s touto změnou nesouhlasíte, můžete službu k 15.08.2020 bez sankce zrušit. Víc o novém tarifu najdete v ceníku základních služeb O2 na www.o2.cz."

Vyúčtování je proto vystavené zcela správně v souladu s výše uvedeným sdělením.

S pozdravem

Miroslav Trčka
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2020 10:16, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Júlia Štiaková

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.10.2020 17:01, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Problém jsme řešili osobně v prodejně O2 , který nás telefonicky spojil s centrálou
a dovysvětlili nám navyšení tarifu.
Teď to vyhodnocujeme a pak se rozhodneme.