Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:831
Z toho za letošní rok:141
Stále v řešení:40
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 276 stížnostech.

#46371Nefunkční O2TV a nefunkční metody zaměstnanců firmy

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.11.2020, před 2 dny

Martin Straňák

Znění stížnosti

Již měsíc a půl mi řádně nefunguje služba O2TV. Mluvil jsem s několika pracovníky zákaznické podpory i techniky, někteří slibovali nápravu a opravu, jiní haněli O2TV jako takovou, že je k ničemu.
Nicméně za celou dobu jsem nebyl schopen získat službu v kvalitě podle smlouvy ani řádné zohlednění tristního stavu ve vyúčtování, a to i přes jasnou a výslovnou dohodu s účetním oddělením v nahrávaném hovoru, že mi nefunkční službu účtovat nebudou.
Jelikož společnost O2 Czech Republic s.r.o. sama porušuje uzavřenou smlouvu a dohodnuté plnění neposkytuje, samozřejmě nebudu žádné platby požadované z její strany za nefunkční službu hradit.
Tímto chci pouze varovat ty, kteří o sjednání služby O2TV s firmou uvažují, protože je to prachsprostý hazard a určitě jim jinde vyhoví jinde. O2 Czech Republic s.r.o. skutečně věcně a aktivně komunikuje pouze při uzavírání smlouvy a zřizování připojení.
Pak už je to zoufalá bída - zákaznická linka vás namísto fundovaného člověka spojí s nějakou dezorientovanou a naprosto lichou osobou na prodejně kdesi v Litvínově, live chat je naprosto mrtvý, kdy nějaký Dušan pouze kouká na vaše zprávy a není schopen ani pozdrav napsat. Účetní oddělení se dušuje, jak samozřejmě nefunkční službu účtovat nebudou, aby vám pak poslali fakturu naprosto v jiném duchu.
Je to zoufalá banda neumětelů, kde levá ruka netuší, co dělá ta práva. Ostuda.


Produkt

Služba číslo 8041537253


Požadované řešení

Požadoval jsem naprosto jednoduchou věc. Fakturaci za nefunkční službu ve výši 0,-, dokud nebude služba nabízená a prodaná dle uzavřené smlouvy v pořádku. Ani tak jednoduchou záležitost firma nedokázala zrealizovat.
Řešení je tedy naprosto jasné - vyřízení reklamace, omluva a nulová fakturace do doby, než bude služba odpovídat sjednanému plnění.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2020 13:21, před 2 dny

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.