Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:912
Z toho za letošní rok:54
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 289 stížnostech.

#49052Vyúčtovací faktura č. 5153908904

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

15 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2021, před 2 měsíci

Ludmila Slaná

Znění stížnosti

U společnosti O2 mám vedenou sim kartu v tarifu Maschine za cenu i s DPH 19,40Kč. Tuto sim kartu jsem byla v loni do nového telefonu měnit na O2 prodejně kde jsem si ji jako bonus musela zaplatit přesto že byla stará a zároveň jsem požadovala sim jen na příjem sms a volání, nechtěla jsem tarif s daty. V uplynulých 14 dnech docházelo ze strany O2 k výpadkům na síti a nešlo volat a ni přijímat hovory. Po aktivaci signálu jsem vždy zjistila že pře mé nastavení druhé sim se mě vše přeplo na sim ke které se vztahuje vyúčtování - udržovací sim. jakmile jsem zjistila hned jsem přepla na potřebnou sim a okamžitě vypla i zapnuté data udržovací sim karty. Podotýkám , že jsem data neměla v úmyslu čerpat a ani si nejsem vědoma že bych je použila. Na neomezené volání , sms a data uživám v jednom telefonu jinou sim , která je přednastavena jako hlavní. Při obdržení vyúčtovací faktury jsem nevěřícně koukala. Nelenila jsem a volal jsem na O2 a požadovala sepsání reklamace a to 24.2.2021. Na to mě O2 zaslalo vyrozumění z reklamačního oddělení , že je faktura oprávněná a že mám uhradit danou výši číslo reklamace je : O2BMHSUW. Opět jsem volala na O2 kde mě po chvilce vypli hovor. Volala jsem znovu a dovolala jsem se na zákaznické centrum kde mě sdělili , že odpověď z reklamačního oddělení je konečný verdikt. Chtěla jsem číslo na reklamační oddělení což mě sdělili na lince , že není možné jen pouze komunikace meilem. Včera 3.3.2021 jsem opět tedy napsala na reklamační oddělení, že nesouhlasím s vyúčtováním. Nezapomněla jsem se zmínit , že jsem dlouholetým klientem a že toto vyúčtování nehodlám akceptovat. Dále jsem se odvolávala na to , že dle profilu zákazníka jsou schopni vidět , že jsem v minulosti všechny závazky zaplatila a chováním - spotřebou služeb je toto nesourodé s mým odběrem. Nevím kde více se mám obrátit a bojovat proti takovému to chování. Celkově služby O2 jsou v poslední době mizerné a drahé. Doufám, že se reklamace zdaří a O2 přehodnotí požadovanou částku.


Požadované řešení

Žádám o přehodnocení vyúčtování - nehodlám platit za něco co jsem na simkartě nechtěla a zjistila jsem, že to mám až při vyúčtování. Hodlám akceptovat pouze zaplacení tarifu za udržování sim.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.3.2021 09:56, před měsícem

Pokud spotřebitelka nesouhlasí s vyúčtováním, může službu reklamovat. Podle § 64 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
18.3.2021 14:54, před měsícem

Dobrý den Ludmilo,
děkujeme za váš podnět a mrzí nás, že jste měla s využíváním služby obtíže.
Nyní jsem předala požadavek k posouzení zpět na reklamační oddělení, kdy bude zhodnocena celá situace a řešen váš nesouhlas s řešením reklamace.
Musím vás informovat, že podaná reklamace nemá ze zákona odkladný účinek na splatnost vyúčtování, fakturu tak bude nutné uhradit v plné výši. V případě vyhovění reklamace vám bude částka navíc vrácena.
O výsledku šetření vás budeme kontaktovat v nejkratším možném termínu, nejdéle však ve lhůtě 1 měsíce. Prosíme o trpělivost.
Dominika Niedobová, Guru pro Social Media, O2


Ludmila Slaná

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.3.2021 08:10, před měsícem

Dobrý den, reaguji na odpověď z O2 - Dominika Niedobová , fakturu jsem zaplati pouze ve výši 20Kč tak jak má být účtováno za držení sim karty v tarifu Meschin. nebudu hradit něco co jsem od Vaší společnosti nepožadovala , a ani si nemohu dovolit uhradit celou Vámi požadovanou platbu.

Reakce společnosti

Publikováno
19.3.2021 11:39, před měsícem

Dobrý den Ludmilo, vaše reklamace byla znovu posouzena a bylo vám zasláno již vyjádření na váš kontaktní email. Fakturu je nutné uhradit dle uvedených pokynů ze strany reklamačního oddělení. Musíme vás upozornit, že neuhrazením vyúčtování se vystavujete riziku vymáhání a sankcí. Mrzí nás, pokud při využívání služby došlo k nějakému nedorozumění nebo nedopatření z vaší strany.
S přáním příjemného dne
Dominika Niedobová, Guru pro Social Media, O2


Ludmila Slaná

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.3.2021 11:46, před měsícem

Dobrý den , přikládám zde vyjádření z reklamačního oddělení. Přes jejich vstřícnost a nesouhlas z mě strany jsem tedy poníženou fakturu uhradila a zároveň jsem se rozhodla od nich odejít a přejít na dobíjecí kartu. Dokonce jsem se dozvěděla, že tarif Meschin je určen do jiných zařízení než do telefonu a že na ni nemohou zaručit následné nečerpání dat i přes blokaci. Na základě těchto informací odejdu k jinému poskytovateli za rozumnější ceny i s dobíjecím tarifem.

Znění mailu z O2
Ve Vašem podání ze dne 18.3.2021 nesouhlasíte s účtováním datového přenosu u tarifu Machine. Dovolte mi podat k celé situaci následující vysvětlení.

Připomínám, že Vaše reklamace byla vyřízena e-mailem ze dne 3.3.2021 pod č.j. O2BMHSUW. Toto vyřízení bylo správné a dovoluji si na něj odkázat.

V rámci zachování dobrých vztahů jsme se však rozhodli snížit vystavené vyúčtování o částku 1.815 Kč a to opravným daňovým dokladem, který Vám posílám v příloze.

Nyní zbývá uhradit částku 1.814,36 Kč s DPH pod VS 5153908904.

Na základě Vašeho požadavku došlo k zadání objednávky na přenos výše uvedeného čísla na dobíjecí kartu. Převod se provede automaticky 18.4.2021. Počáteční kredit bude 300 Kč s platností na 1 měsíc.

Věřím, že byla situace vyřízena k Vaší spokojenosti.S pozdravem


Irena Batíková
Specialista pro reklamace

Reakce společnosti

Publikováno
19.3.2021 13:00, před měsícem

Dobrý den Ludmilo, mrzí nás, že i přes vstřícné jednání jste se rozhodla službu ukončit. Můžeme-li pro vás ještě něco udělat, můžete nás kontaktovat přímo přes email info@o2guru.cz.
Podmínky využívání služby tarifu Machine jsou uvedeny mimo jiné i v ceníku https://1url.cz/CzyU7 na str. 36.
Mrzí nás, pokud pří zřízení služby nebo následném využívání došlo k nějakému nedorozumění.
S přáním příjemného dne
Dominika Niedobová, Guru pro Social Media, O2


Ludmila Slaná

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.3.2021 13:10, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: K dané stížnosti se nedá říct, že nejsem spokojena ani nespokojena došlo k domluvě na obou stranách. Já sama jako klient jsem se rozhodla od společnosti odejít. Děkuji za pomoc.