Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:914
Z toho za letošní rok:56
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 291 stížnostech.

#49286Neoprávněné účtování připojení k internetu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.03.2021, před 2 měsíci

Kamil Glos

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 8.3.2021 ve 21:11 hodin mi přišla SMs zpráva, cituji: Za pripojení k internetu Vám bude učtováno 29kč/24h. Pro chytré telefony je výhodnější tarif internet v mobilu. Více zdarma na http://mo2.cz/ivm02. konec citace. Reklamuji tuto platbu za službu kterou nemám objednanou a byla mi odečtene z mého kreditu na telefonu (viz referenční údaj). Jaký bude další postup popřípadě omluva. Čekám na Vaše vyjádření. Předem děkuji Kamil Glos


Požadované řešení

Fakturovanou částku 29,- Kč vrátit zpět


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 11:05, před 2 měsíci

Podle "ceníku" společnosti O2 Czech Republic a.s. částka 29,- Kč odpovídá jednorázovému připojení k internetu přes mobilní data. Pokud spotřebitel službu využil, ať už záměrně, nebo omylem, je společnost oprávněna si částku za datové připojení účtovat. Pokud k využití služby nedošlo a spotřebitel s vyúčtováním služeb nesouhlasí, je třeba uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítla, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Aby nedocházelo k opakování této situace, doporučujeme, kromě výše uvedeného, i následující postup. Společnost O2 Czech Republic a.s. uvádí, že pro blokování dat lze postupovat takto:

- buď zaslat SMS ve tvaru BAP na číslo 999 111,
- nebo kontaktovat společnost na zákaznické lince 800 02 02 02 a požádat o zablokování dat na konkrétním čísle operátora, který by měl spotřebiteli vyhovět a data mu na čísle zablokovat.

Po provedení těchto kroků by se nemělo v budoucnu stát, že bude docházet k jednorázovému připojení přes mobilní data.

Reakce společnosti

Publikováno
19.3.2021 12:19, před 2 měsíci

Hezký den,
na vaší SIM kartě nemáte nastavenou blokaci mobilních dat. Tudíž pokud využíváte například připojení pomocí WiFi a síla signálu bezdrátové sítě je velmi nízká, zařízení automaticky pro kontinualitu spojení, zvolí připojení pomocí mobilních dat. Ty pokud nechcete v budoucnu využívat, doporučím odeslat SMS ve tvaru BAP na 999 111.
Částku 29 Kč vám ze vstřícnosti, ikdyž byla data zařízením využívat a korektně se mobilní telefon k mobilním datům připojil, vracím ve prospěch kreditu.
Petr Šimeček
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2021 10:43, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Kamil Glos

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.4.2021 14:16, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Fakturována částka za neobjednané služby byla připsána zpět ke kreditu.