Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:977
Z toho za letošní rok:119
Stále v řešení:33
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 300 stížnostech.

#53959Neoprávněně naúčtované poplatky

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2021, před 9 dny

eva Smolikova

Znění stížnosti

Věc: Stížnost na služby O2


Dne 23. listopadu 2021 mi byly omezeny služby O2 (internet, mobil) kvůli údajnému neplacení záloh.

Koncem prosince 2020 jsem rušila placení balíčku, kde byla zahrnuta také televize, tento balíček mi byl vnucen jako velice výhodný, já jsem ho nechtěla, nakonec jsem několik měsíců platila asi o Kč 300,- zbytečně navíc. Stálo mě nesmírné úsilí, než se podařilo toto zrušit. Za zrušení jsem zaplatila! Všechny faktury a všechny záležitosti ohledně tohoto procesu byly v únoru roku 2021 uhrazeny. V té době vznikl na mém účtě dokonce přeplatek.
Každý měsíc jsem v termínu hradila telefon zvlášť a internet zvlášť. Při náhodné komunikaci mi bylo sděleno, že mohu platit jednou složenkou. Můj tarif činí Kč 549,- za mobil, Kč 399,- za internet. Každý měsíc jsem uhradila Kč 948,-.
Od počátku roku mi chodily nekonečně sms uhraďte nedoplatek …. pokaždé na jinou částku, s jiným datem… nedávalo nic smysl. Šla jsem na pobočku, kde mi zaměstnanec ukázal a přesvědčil mě, že je vše zaplaceno, vše v pořádku a sms jsou omyl.
Tyto sms chodily dál. Opravdu jsem tomu nerozuměla a věřila jsem, že je to omyl.
V půlce listopadu jsme se synem onemocněli covidem 19 a zůstali bez možnosti kamkoliv jít.
V tomto okamžiku nám O2 omezilo služby, jedinou možnost, jak si objednat jídlo či zavolat o pomoc. Syn měl navíc vyučování on-line a školní docházka byla na internetu závislá. 23. listopadu 2021 jsem volala pracovníkům O2 celkem 3x, abych situaci vyřešila. První osoba se se mnou ani moc nebavila, prý pošle mail. Jenže služby byly omezené. Dotyčná ani neráčila zkontrolovat platby. Řekla, že v únoru chybí platba. Což nebylo možné, protože v únoru naopak byly platby tři a přeplatek.
Další osoba řekla, že problém se táhne od května a poslala mi mail. Služby omezené. Internet chviličku šel, z párování jsem se dozvěděla, že dlužím asi Kč 400,-. Kde se vzaly? Nikdo neodpověděl.

Další osoba slíbila, že do konce karantény určitě zruší omezení služeb, problém se prý táhne od září, protože nebylo uhrazeno. Ale září uhrazeno bylo Prý jsem dostala zpět přeplatek a na účtu je nedoplatek. Ano, v září jsem bez jakéhokoliv zdůvodnění dostala vráceny peníze. Myslela jsem, že je to přeplatek, který vznikl vypovězením smlouvy, o kterém jsem věděla. Dotyčná tvrdila, že jsem o něj musela požádat. Jenže já jsem o žádný přeplatek nežádala, naopak jsem nevěděla, proč přišel. Služby nefungovaly dál, ačkoliv dotyčná tvrdila, že vše bude zprovozněno. Místo toho přišla sms, že mám uhradit Kč 1.130,-. Další naprosto nelogická platba. Proč??
Ráno 24. listopadu 2021 jsem zavolala na O2 s tím, že pokud nám v době nouze nezapojí služby, budu volat na Policii ČR. Dotyčná služby okamžitě zapojila. A pokusila se situaci řešit. Volala zpět s tím, že problém je od září, které není zaplaceno. Nakonec se platby našly, září zaplaceno bylo.

Dotyčná osoba tvrdila, že po volání do zahraničí v červenci vznikl nedoplatek Kč 16,-. Prý mám zaplatit Kč 400,-. Kde se vzalo zaplacení Kč 400,- a místo Kč 948,- požadují Kč 1.130,-???
Závěrem: Každý měsíc celý rok jsem koncem měsíce pravidelně platila Kč 948,-. V březnu jsem měla na svém účtu přeplatek, který mi potvrdil pracovník O2 a účet mi ukázal. Kde se vzal dluh a faktura na úplně jinou částku????
Požaduji detailní zdokladování požadované částky, vysvětlení, proč mi celý rok chodily sms s tvrzením, že mám něco uhradit, pokaždé něco jiného, vysvětlení, proč nikdo z pracovníků mi nebyl schopen vysvětlit, v čem je problém a každý tvrdil něco úplně jiného a písemnou omluvu za to, že v době onemocnění covidem jsem místo léčení musela řešit omezení služeb, ztrácet sílu a nervy a syn se nemohl řádně účastnit vyučování. Přes to, že celý rok byl uhrazen.
Svoji stížnost postupuji dále, pokud nebude řádně vyřešena, Telekomunikačnímu úřadu, Obchodní inspekci a médiím.Mé platby za rok 2021

29. ledna Kč 1.249,- (prosinec 2020) (rušení balíčku…)
18. února Kč 667,- (leden 2021)
24. února Kč 599,- (leden 2021)
24. února Kč 826,- (doplatek za leden a ukončení vnuceného balíčku)
25. března Kč 399,- (mobil únor 2021)
25. března Kč 667,- (internet únor 2021)
25. března Kč 667,- ( mobil březen 2021)
25. března Kč 399,- (internet březen 2021)
4. května Kč 399,- (internet duben 2021)
4. května Kč 667,- (mobil duben 2021)
26. května Kč 948,- (mob.i intern. květen 2021)
28. června Kč 948,- (červen 2021)
27. července Kč 948,- (červenec 2021)
30. srpna Kč 948,- (srpen 2021)
13. září mi byla poslána složenka a vráceno Kč 1.216 – nevím proč
29. září Kč 948,- (září 2021)
27. října Kč 948,- ( říjen 2021)

Tedy za mě je vše každý měsíc uhrazeno. Kde se vzal dluh v tak vysoké částce?


Děkuji

Eva Smolíková


Požadované řešení

Omluva za odpojení a opětovné nezapojení služeb (3x) v době těžké nemoci, vyřešení plateb


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2021 16:16, před 9 dny

Nebylo-li možné službu využít ve sjednané kvalitě nebo ji bylo možné využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněna uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.