Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:1045
Z toho za letošní rok:59
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 310 stížnostech.

#57688neuznána reklamace a zničená folie telefónu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 30 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.05.2022, před 3 měsíci

Daniela Piegerová

Znění stížnosti

reklamovala jsem nefunkční telefon s těmito závadama
1)občas černý display,nelze přijmout hovor
2.Občas ikonou jsou vidět,ale nereaguji na dotyk,nelze přijmout hovor
3.Občas nevyzvání,vím pouze dle fit náramku, že mi někdo volá,nelze přimout 4.občas nemůžu ukončit hovor, display nereaguje,naskakuji minuty, mám kredyt
5.často se sám vypne a zjistím to až dle zvuku,když se sám znovu zapíná.
6.někdy je display rozdělen na 2 půlky np.horní část hlavní stránka, dolní část naskočí np.fotky. Dolní ikona k uzavření je překrytá fotkama,
Telefon mi vrátiti ze servisu servisní list č,4209689 s tím ,že se při testování vady neobjevily,s obnoveným továrním nastavením a napsali, že ochranné sklo, které vrátili s bublinama nenahrazuji - což obnáší cca 500 Kč. Pán při předání mi řekl, že zřejmě nezvládá více aplikací. Nemám ani internet a aplikaci tečka snad by měl zvládnout
Telefon jsme používala pár dnů a výše uvedené závady se znovu objevily. Telefon je nespolehlivý a ve věku 70 let si to nemůžu dovolit a opakovaně reklamovat stále stejné závady.


Produkt

servisní list ke smlouvě o provedení opravy č.4209689. Nokia 2.3 TA-1206 DS2/32CSHAD CHAF. Potvrzení o převzetí výrobku po uplatnění vady č.15700069/220


Požadované řešení

odstoupení od kupní smlouvy číslo 6157100507, vrátit peníze, jelikož jsem byla nucena koupit nový telefon


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.5.2022 10:01, před 3 měsíci

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vzhledem k tomu, že je dle popisu mobil zcela nepoužitelný, spotřebitel by neměl mít problém prokázat u znalce, že reklamace nebyla vyřízena řádně. Poté by v ideálním případě měl mít možnost odstoupit od smlouvy (viz výše).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.