Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:1032
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 307 stížnostech.

#58084Diskriminace při koupi mobilu na splátky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
05.06.2022, před 24 dny

Peter Jusna

Znění stížnosti

Já jako občan Slovenské republiky, stejně tak občan Evropské unie s
platným prechodným bydlištěm v ČR a dlouhodobou (16 let) daňovou historii v
ČR, jsem dle mého názoru diskriminován na základě státní příslušnosti
a to tak, že je mi upřena možnost zakoupit si mobilní telefon na splátky
u společnosti O2 Czech Republic a. s. i když mám u společnosti O2
Czech Republic a. s. zakoupené jiné služby, které platím pravidelně
každý měsíc, včetně splátky za Set-top-box. V kamenné prodejně O2
(Brno, Masarykova 12) mi bylo prodejcem vysloveně řečeno, že jediná
překážka proč nemůžu tuto službu využít, i když na ní mám nárok jako
aktivní zákazník využívající další služby společnosti O2 Czech Republic a.
s. , je ta skutečnost, že nejsem občanem ČR s trvalým pobytem v ČR.
Proto se domnívám, že se jedná o diskriminační jednání. Budu moc rád,
pokud tuto praktiku prověříte a případně uložíte společnosti O2 Czech
Republic a. s. sjednat nápravu odstraněním tohoto diskriminačního
nařízení. Děkuji


Produkt

Prodej mobilního telefonu na splátky


Požadované řešení

Upuštění od diskriminačního jednání při nákupu mobilního telefonu na splátky vůči svým dlouhodobým zákazníkům.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.6.2022 09:37, před 14 dny

Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat (§ 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

(Přímou) diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Uvedený výčet důvodů není vyčerpávající. Obecnou výjimku (kromě specifických pro jednotlivé oblasti, např. zaměstnávání), kdy nejde o diskriminaci, přestože by se tak na první pohled mohlo zdát, tvoří případy, kdy je toto rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.

V tomto případě dochází k rozdílnému zacházení se spotřebitelem na základě jeho původu. Je však na zvážení, jestli se jedná o odůvodnitelný případ. Při posouzení je zásadní, jak společnost O2 Czech Republic a.s. rozdílné zacházení odůvodňuje.

Spotřebitel v případě, že k diskriminaci skutečně dochází, má:
a) právo u společnosti požadovat, aby bylo od diskriminačního zacházení upuštěno, a to i soudní cestou (soukromoprávní prostředky)

b) možnost žádat Český telekomunikační úřad, aby s diskriminující osobou zahájil např. na základě porušení § 6 zák. o ochraně spotřebitele správní řízení a uložil pokutu (srov. § 24 odst. 7 písm. c) zák. o ochraně spotřebitele). (veřejnoprávní prostředky)

Reakce společnosti

Publikováno
15.6.2022 10:17, před 14 dny

Dobrý den,

službu nákupu na splátky zařízení nabízíme i pro občany jiných zemí. Vše však probíhá poměrně složitým schvalovacím procesem, kde vám žádný ze zaměstnanců, pokud dojde k zamítnutí, nemá možnost sdělit konkrétní důvod, není-li zcela zřejmý (například neuhrazené pohledávky).
U vás jsem žádnou žádost o nákup na splátky nedohledal. Nebyla ani posuzovaná, pokud mělo jít tedy o nákup k číslu, které uvádíte.
V případě vašeho zájmu nám napište na email info@o2guru.cz, ať se domluvíme na dalším postupu.

S pozdravem

Miroslav Trčka
Guru pro Social Media, O2

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.6.2022 12:09, před 13 dny


Peter Jusna

Dobrý den.

:-D To je samozřejmě fakt, že jste nemohli žádnou žádost o nákup na splátky dohledat, jelikož byla celá "transakce" stornována (zamítnuta) manažerem (vedoucím) prodejny.
Strávil jsem s Vašim obchodníkem, který se mi osobně a velice vstřícně věnoval přímo na kamenné prodejně ( BRNO, Masarykova 12), na celém vyřizování a výběru vhodného zařízení přibližně hodinu. A jelikož žiju v ČR léta, tak můj mluvený projev nejde rozeznat od rodilého Čecha , tak jsme se s obchodníkem dostali až k vyřízení příslušných dokumentů, kde chtěl po mě občanský průkaz. Po jeho předložení mnou si obchodník uvědomil, že nejsem občanem České republiky ale Slovenské republiky, tak se omluvil, že se musí jít poradit s manažerem prodejny, po chvilce , cca 20 sekund, se vrátil s tím, že tuto transakci mu tento manažer zamítl s tím, že nejsem občanem České republiky a tím pádem nemám nárok tuto službu využít a nic se s tím nedá dělat. Na to jsme se rozloučili, s tím, že chápu, že váš obchodník s tím nenadělá ( manažer by nejspíš mohl něco udělat, podle vašeho vyjádření, ale nejspíš se mu nechtělo), a že si budu stěžovat a řešit to na vyšších místech.
Takže vidíte, že Vaše vyjádření o "složitosti schvalovacího procesu" je pouze alibistická floskule, jelikož bezdůvodné zamítnutí trvalo pouze nějakých 20 sekund.
A když už jsme u té" složitosti" moc by mě zajímalo co je na tom tak složité?
Budete po mě chtít výpis z registru trestů, čestné prohlášení , že nejsem terorista, zdravotní prohlídku, případně test na pohlavní nemoci, typ krevní skupiny, nebo jestli nemám ploché nohy, nebo snad nějaké jiné "nezbytně nutné" náležitosti, které o mě nevíte, jelikož jsem evidentně pro vás naprosto nový zákazník o kterém jistě nic nevíte a nemáte se mnou žádnou historii?
U ostatních položek , které jsem si u Vás vyřizoval již dávněji žádné složitosti nebyli avizovány, ani prováděny, a světe div se, i tehdy jsem byl občanem Slovenské republiky.

Já zájem jistě nadále mám. Akorát nejsem naprosto spokojený s postupem Vaší společnosti, potažmo Vašich zaměstnanců ( ne všech) , jelikož tuto moji patálii jsem popsal i do hodnocení se spokojeností, které posíláte na mail, a opět se tím evidentně nikdo neráčil nijak zabývat.

Stejně tak, nejspíš záměrně, nemáte absolutně žádnou e-mailovou adresu ohledně stížností (dal jsem si tu práci dost dlouho jsem ji hledal všude možně na vašich stránkách), kde si lze stěžovat a domáhat se svých práv. Pouze přes chat se se mnou bavil nějaký Váš zaměstnanec, který mi sdělil, že tak to prostě máte nastavené, a odkázal mě na poštovní adresu, kde si můžu stěžovat. Nemít v dnešní době reklamační , stížnostní oddělení s mailovou adresou kam se lze obrátit je vysloveně vypočítavost aby si lidi nestěžovali.

Děkuji za pochopení a přeju hezký den.

Reakce společnosti

Publikováno
15.6.2022 13:23, před 13 dny

Možná jsme se nepochopili - službu nabízíme i pro zákazníky s evropským pasem nebo jiným osobním dokladem. V tomto případě nerozhoduje žádný vedoucí pobočky během pár sekund, o tom rozhoduje automaticky systém na základě kontroly celé žádosti.
Všiml jsem si, že jste už poslal podrobnosti na email. Právě tam vám v nejbližší době pošlu další vyjádření.

S pozdravem

Miroslav Trčka
Guru pro Social Media, O2

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.6.2022 12:45, před 12 dny


Peter Jusna

Hodnocení: