Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:1045
Z toho za letošní rok:59
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 310 stížnostech.

#58141Nekalé praktiky O2

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2022, před 2 měsíci

Lukáš Geissler

Znění stížnosti

Dobrý den. Dne 6.3. jsem na základě akční nabídky při pořízení nové TV se spol. O2 uzavřel objednávku (***) o využívání služeb O2 TV stříbrná, kdy první měsíc je zcela zdarma. Již v té době jsem věděl, že službu využiji na právě pouze jeden měsíc a poté jí zruším. V telefonu jsem si kvůli tomu nastavil do kalendáře upomínku, že 5.4. mám zrušit tuto službu a tak jsem také udělal. Zavolal jsem proto na infolinku O2 a operátorovi sdělil můj požadavek. Ten ho přijal a sám pracovník mi doslova sdělil "Tak pane Geissler, od teď máte tedy naši televizi zrušenou". Já jsem to tedy bral za vyřízené a dál jsem nic již neřešil. Dne 10.4.2022 mi však přišel email s "vyúčtováním za duben", že mám zaplatit 14,48,- Kč. Proto jsem opět volal na O2, kdy jsem jim popsal výše uvedené a operátorka mi sdělila, že mají asi něco špatně nastaveného, ale že tam běží nějaká měsíční výpovědní lhůta a poté mám případně věc reklamovat. Následně mi 11.5.2022 přišel nový email "vyúčtování za květen", kde bylo uvedeno, že mám zaplatit za onen duben + květen 448,99,- Kč. Opět jsem tedy volal na O2, kde mi operátorka sdělila, že službu mám stále aktivní a že mi byl poštou zaslán dopis s nějakým kódem pro ukončení služby, jinak prý službu nelze zrušit. Tento dopis jsem však nikdy neobdržel. K mému údivu pak pracovnice O2 řekla, že může udělat výjimku a službu mi deaktivuje ihned, ale dlužnou částku musím zaplatit. K věci bych chtěl uvést, že tak jak je popsáno výše, jsem od 5.4. jsem služby O2 TV AIR stříbrná nevyužíval, protože jsem je považoval za ukončené. Vše pak musí dokazovat nahrávané hovory ze strany O2, na které před každým hovorem upozorňují. Celé jednání a praktiky O2 mi tak v tomto případě přijdou značně nekalé a nemorální.


Produkt

O2 TV AIR stříbrná


Požadované řešení

Upuštění od požadované platby za služby, které nebyly nevyužívány.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2022 11:26, před 2 měsíci

Jestliže se jednalo o výpověď smlouvy, může na ni být vázána výpovědní doba. V této době si strany nadále plní, co si slíbily (spotřebitel platí, podnikatel dodává televizní vysílání) a až po uplynutí této doby závazek zaniká.

Z popisu však vyplývá, že zaměstnanec společnosti slíbil okamžité zrušení služby - tím dle § 430 občanského zákoníku zavázal společnost a služba tak měla být zrušena.

Zároveň nám přijde nepřiměřené, aby bylo zrušení smlouvy podmíněno kódem z dopisu - jestliže službu lze sjednat online, mělo by být možné ji online i vypovědět. Požadovat zadání kódu, který měl přijít dopisem (o kterém ani spotřebitel nebyl informován) není, dle našeho názoru, ke spotřebiteli přiměřené.

Domníváme se tak, že služba měla být zrušena ihned po potvrzení zaměstnancem (5.4.) a spotřebitel by tak neměl být povinen nic platit. Vycházíme však z jednostranného popisu situace od spotřebitele.

Spotřebitel tak může vyúčtování u společnosti reklamovat, neboť mu byly účtovány služby, které si pravděpodobně neobjednal.

V případě, že společnost reklamaci vyúčtování zamítne, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunifkaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
17.6.2022 13:59, před 2 měsíci

Dobrý den,

děkuji za Váši zprávu. Váš požadavek jsem předal k prověření kolegům z oddělení reklamací a stížností. Požádám Vás o strpení, o výsledku Vás budeme informovat nejpozději do jednoho kalendářního měsíce.

S pozdravem Ing. Václav Pospíchal, Guru pro Social Media, O2

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.6.2022 14:01, před 2 měsíci


Lukáš Geissler

Dobře, děkuji a zároveň se ptám, jak se mám zachovat k upomínaným platbám, které mají určitou splatnost?

Reakce společnosti

Publikováno
17.6.2022 14:12, před 2 měsíci

Dobrý den,

děkuji za Váši zprávu. Váš požadavek jsem předal k prověření kolegům z oddělení reklamací a stížností. Požádám Vás o strpení, o výsledku Vás budeme informovat nejpozději do jednoho kalendářního měsíce.

S pozdravem Ing. Václav Pospíchal, Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2022 13:34, před 29 dny

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.7.2022 17:06, před 29 dny


Lukáš Geissler

Hodnocení:

Komentář: Děkuji dTestu za pomoc při vyřízení stížnosti. Spol. O2 již dále nepožaduje uhrazení dlužné částky z důvodu chybného informování spotřebitele ze strany operátora.