Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:1045
Z toho za letošní rok:59
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 310 stížnostech.

#58479Služba třetí straně

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 27 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.06.2022, před měsícem

Pavla Kabelová

Znění stížnosti

Neoprávněně a bez předchozího upozornění vyúčtování nepotvrzené platby firmě, která je ověřena jako podvodná.


Produkt

ESR Live Game Service CFM


Požadované řešení

Již telefonicky zablokována M-platba, pokud mi služba O2 chce cokoli účtovat, požaduji písemný nebo ústní souhlas. Do společnosti Live Game se nedá dovolat. Tuto platbu považuji jako bezdůvodné obohacení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2022 09:54, před měsícem

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněna uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Reakce společnosti

Publikováno
25.6.2022 13:22, před měsícem

Dobrý den,
velice mne mrzí, že situaci takto vnímáte. Nejdříve bych ráda zmínila, že v těchto případech je zapotřebí řešit reklamaci přímo s daným poskytovatelem služby. Částka za předplatné nejde nám, ale právě poskytovateli služby. Každý zákazník má možnost si úpravu v nastavení provést sám na tomto odkaze https://moje.o2platba.cz.
Zde zasílám kontakty na zmíněného poskytovatele ESR Live - +420 255 786 511, gamehappy.cz@silverlines.info.

Martina Špalková,
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2022 18:29, před 22 dny

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.