Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:1041
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

60%
40%
Toto skore je založeno na 310 stížnostech.

#59633Účtování neobjednané služby

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.08.2022, před 8 dny

Ivana Taskova Tašková

Znění stížnosti

O2 UMOŽNILO ZAHRNOUT DO VYÚČTOVÁNÍ SLUŽBU, KTEROU JSME NEODSOUHLASILI A NEMÁME O NÍ ZAJEM, POTÉ SE OBJEVILA PLATBA VE VYÚČTOVÁNÍ
KAŽDÁ TYDEN STRŽENO 99 KČ.
JEDNÁ SE O *** NA ZÁKAZNÍKA, S TÍM, ŽE O2 UMOŽNUJE TENTO *** NA SVÝCH ZÁKAZNÍCÍCH SE NA TOMTO *** PODÍLÍ.

NEJSEM JEDINÁ, KOMU SE TO STALO. JEDNÁ SE O STRÁNKU GAMEMINE.


Produkt

TARIF BASIC


Požadované řešení

ODEČTĚNÍ ČASTKY Z VYÚČTOVÁNÍ


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2022 11:30, před 6 dny

Domníváme se, že společnost O2 je v uvedeném případě pouze zprostředkovatelem platby a reklamaci je tak nutné uplatnit přímo u společnosti, která peníze inkasuje - patrně GameMine.

Necháme zde však prostor pro společnost, aby se k případu mohla vyjádřit a potvrdit/vyvrátit naši domněnku.

Operátora je však možné požádat o zablokování těchto plateb. Ne vždy však zablokováním plateb dojde k zániku závazku - může se stát, že spotřebiteli bude narůstat dlužná částka. I z tohoto důvodu je vhodné kontaktovat přímo společnost, která služby poskytuje.

Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Reakce společnosti

Publikováno
7.8.2022 15:36, před 4 dny

Dobrý den,
platby přes internet jsou doplňkovou službou, kdy záleží na rozhodnutí zákazníka, zda tyto platby bude mít aktivní nebo blokované. O2 není poskytovatelem těchto služeb, probíhá přes nás pouze úhrada.
Pro administraci a přehled o platbách se může zákazník přihlásit se svým číslem na https://moje.o2platba.cz/.
Více informací o platbách přes internet najdete tady - https://www.o2.cz/osobni/podpora/platba-pres-o2-vyuctovani/platba-pres-internet.
S pozdravem Ing. Václav Pospíchal, Guru pro Social Media, O2 Czech Republic a.s.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.