Společnost


O2 Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:1125
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:36
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

59%
41%
Toto skore je založeno na 321 stížnostech.

#59732Neoprávněné strhávání peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
08.08.2022, před 8 měsíci

Miroslava Thielová

Znění stížnosti

společnost O2 mi strhává 99,- kč nějaký poplatek za službu Mobbile za Gaming, kterou jsem si neobjednala,ani nevím co to je


Produkt

služba Mobbile za Gaming


Požadované řešení

zrušit tuto službu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.8.2022 14:48, před 8 měsíci

V uvedeném případě bude operátor pravděpodobně jen zprostředkovatelem vztahu mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby. Může však spotřebiteli poskytnout informace o poskytovateli, u kterého bude následně možné službu reklamovat a zrušit.

Uvedená částka se navíc projeví ve vyúčtování. Nesouhlasí-li spotřebitel s vyúčtováním služeb, měl by uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je spotřebitel oprávněna uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Prostřednictvím služeb třetích stran nebo také tzv. prémiových služeb lze platit za různé služby nebo je jejich prostřednictvím možné odebírat zpoplatněné služby obsahu. Zároveň platí, že tyto služby jsou vyjmuty z působnosti zákona o elektronických komunikacích a tím pádem i z rozhodovací pravomoci Českého telekomunikačního úřadu.

Český telekomunikační úřad řeší pouze případy, kdy je sporné, zda byla poskytnuta služba elektronických komunikací. Jedná se například o situaci, když má účastník za to, že Premium SMS neodeslal či neobdržel, a přesto je mu účtována. I v takovém případě je nezbytné nejprve uplatnit reklamaci vyúčtování u poskytovatele (operátora) a až v případě nevyhovění či včasného nevyřízení je možné se obrátit na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Reakce společnosti

Publikováno
13.8.2022 13:05, před 8 měsíci

Dobrý den,

mrzí mne, že jste měla důvod k vyjádření nespokojenosti.

Bude se pravděpodobně jednat o standardní formu online předplatného, které bylo pořízeno pomocí platby přes internet na Vašem čísle.
Standardně u těchto plateb je nutné ověření PINem nebo biometrikou (scan obličeje, otisk prstu). U některých těchto plateb se však může stát, že ji provedete nevědomky kliknutím na reklamní banner na nějakém webu.

O2 v tomto případě je pouze zprostředkovatelem platby a nikoli její příjemce. Kontakty na poskytovatele naleznete přímo zde https://www.o2.cz/osobni/-a112407?field=data.

Blokaci platby přes internet je možné provést MojeO2, kdy se prokliknete číslem a zde, v sekci doplňkové služby, naleznete položku Platby přes internet a zde nastavíte restrikci - zakázáno vše. Případně lze službu ovládat i přes web https://moje.o2platba.cz/login/?backKey=2y2t2, kde uvidíte historii plateb, limity a možnost blokace jednotlivých poskytovatelů. Pokud by se Vám blokace nedařila, rádi ji zajistíme. Napište nám tak na e-mail info@o2guru.cz telefonní číslo, o které se jedná a PUK kód(pokud se jedná o předplacenou kartu) nebo datum narození majitele (pokud se jedná o paušál).

S pozdravem

Lucie Zolichová
Guru pro Social Media, O2

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.9.2022 13:32, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2022 17:20, před 4 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.