Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

PŘIDEJTE VLASTNÍ STÍŽNOST


Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

Přehled stížností

SPOTŘEBITEL NÁZEV STÍŽNOSTI A DATUM PUBLIKACE STAV HODNOCENÍ

Nesrovnalosti v platbě

Datum publikace: 3.11.2019
uzavřeno

Klamavé jednání

Datum publikace: 30.3.2019
uzavřeno

Neakceptace odstoupení od smlouvy

Datum publikace: 1.10.2019
uzavřeno

Chovani podomnich obchodniku poskytnute mylne informaces

Datum publikace: 16.5.2019
uzavřeno

Podvodná a klamavě uzavřená smlouva

Datum publikace: 12.1.2019
uzavřeno

Podvodné jednání s Centrálním výběrovým řízením a.s.

Datum publikace: 9.12.2018
uzavřeno

pokuta 2000,-

Datum publikace: 10.4.2020
uzavřeno

Oslabování zákazníka

Datum publikace: 16.11.2018
uzavřeno

Nevyplatená faktúra

Datum publikace: 11.11.2020
uzavřeno

Neplatnost přihlášky a storno plné moci

Datum publikace: 11.6.2020
uzavřeno

PRVNÍ 1 2 3 4 8 11 > POSLEDNÍ